znak klanu

Pouštní Lišky

Klan Pouštní Lišky (PO-LI) byl založen 16.5.2015 v 7:00

motto klanu:Život je jen jeden, ale přátel je víc, než si myslíte.

Tyto stránky jsou určeny pro všechny hráče hry World of Tanks
nejen pro členy našeho klanu ale pro všechny hráče která tahle hra baví

na stránce Klan najdete vše co se týká našeho klanu

Pokud někoho zaujal náš klan nebo tyto stránky.A chtěl by naše řady rozšířit najde v náboru veškeré potřebné informace

Naleznete zde i novinky, jak chystané akce ve hře nebo i co se týká české a slovenské komunity
budu se tu snažit doplňovat nové aktuální mody do hry ale také informace a rady k jednotlivým tankům od parametrů až po výhody a nevýhody jednotlivých vozidel

Můžete zhlédnout i naše screenshoty

 

 

Clan Pouštní Lišky (PO-LI)It was founded May 16, 2015 at 7:00 am

clan motto: Life is only one, but friends are more than you think

This site is intended for all players to play World of Tanks
not only for members of our clan but for all the players that this game is fun

Klan page you will find everything related to our clan

If someone took our clan or these pages.A would like to extend our range finds in recruiting all necessary information

Here you will find news as well as upcoming events in the game or in terms of Czech and Slovak communities
I will try to complement the new current mods to the game but also information and advice to individual tanks from the parameters to the advantages and disadvantages of each vehicle

You can watch our screenshots